Skip Ribbon Commands
Skip to main content

PETIKAN TITAH PENUBUHAN


​"...Oleh itu bersukut dengan tahun baru Hijrah 1428 ini, Beta dengan amat sukacita mengumumkan bahawa Maktab Perguruan Ugama Seri Begawan akan ditingkatkan tarafnya menjadi Kolej Universiti Perguruan. Ia akan dikenali dengan nama 'Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan'. Kolej Universiti ini nanti, dihasratkan, bagi mengeluarkan diploma dan ijazah."


Petikan Titah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam sempena menyambut Tahun Baru Hijrah 1428.

PANDANGAN GRADUAN


Muhamad Ruzaini bin Haji Mohammad Rozey Sarjana Perguruan Ugama (Jurusan Pengurusan dan Pentadbiran) - Dalam tempoh tersebut pengajaran yang amat penting bagi saya adalah cara seseorang pengurus dan pentadbir sekolah mempraktikkan teori-teori pengurusan dan pentadbiran di dalam sesebuah sekolah, lalu menteorikan segala praktikal yang dilaksanakan... Selanjutnya
Seterusnya

WAKTU SEMBAHYANG


                                                                           

Jadual waktu sembahyang bagi
Negara Brunei Darussalam

MAKLUMAN

Pengumuman

MAKLUMAN TERKINI HAL EHWAL AKADEMIK KUPU SB

Selanjutnya

Seterusnya

BERITA

Berita 1

TABUNG TEKAD IBADAH KORBAN DIRASMIKAN

BANDAR SERI BEGAWAN, Selasa, 4 Ogos. - Bersempena dengan Sambutan Hari Raya Aidiladha bagi Tahun 1441 Hijrah / 2020 Masihi, Kolej Universiti Perguruan Ugama ... Selanjutnya

Berita 2

SAMBUTAN MAJLIS IBADAH KORBAN KUPU SB

BANDAR SERI BEGAWAN, Isnin, 3 Ogos. - Sebagai menzahirkan kesyukuran ke hadrat Allah Subhanahu Wata'ala, di sampin ... Selanjutnya

Berita 3

PELAJAR BAHARU KUPU SB MULAKAN MINGGU TA'ARUF

TEMBURONG, Isnin, 27 Julai. - Para siswa dan siswi di Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan (KUPU SB) diingatkan untuk menunjukkan identiti sebagai guru ugama melalui ... Selanjutnya

HITUNGAN HARI

11

Hari Lagi
Awal Tahun Hijrah - 1 Muharram 1442H
20/8/2020

81

Hari Lagi
Maulud Nabi Muhammad Sallallahu 'Alaihi Wassalam - 12 Rabiulawal 1441H
29/10/2020

KEAHLIAN

MEMORANDUM PERSEFAHAMAN (MoU) / MEMORANDUM PERJANJIAN (MoA)

http://kupu-poc.egc.gov.bn/SiteCollectionImages/mou/mou_batusangkar.png
http://kupu-poc.egc.gov.bn/SiteCollectionImages/mou/mou_bukittinggi.png
http://kupu-poc.egc.gov.bn/SiteCollectionImages/mou/mou_kdh.png