Skip Ribbon Commands
Skip to main content

SEKAPES2018

PETIKAN TITAH PENUBUHAN


​"...Oleh itu bersukut dengan tahun baru Hijrah 1428 ini, Beta dengan amat sukacita mengumumkan bahawa Maktab Perguruan Ugama Seri Begawan akan ditingkatkan tarafnya menjadi Kolej Universiti Perguruan. Ia akan dikenali dengan nama 'Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan'. Kolej Universiti ini nanti, dihasratkan, bagi mengeluarkan diploma dan ijazah."


Petikan Titah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam sempena menyambut Tahun Baru Hijrah 1428.

PANDANGAN GRADUAN


Dayang Nurazimah binti Haji Hamidi / Haji Hashim Sarjana Penguruan Ugama (Kurikulum) - Sistem pembelajarannya yang fleksibel serta pensyarah-pensyarah yang berdedikasi telah banyak membantu saya untuk meraih kejayaan serta merealisasikan cita-cita dan impian untuk mendapat segulung ijazah.... Selanjutnya
Seterusnya

WAKTU SEMBAHYANG


                                                                           

Jadual waktu sembahyang bagi
Negara Brunei Darussalam

MAKLUMAN

Pengumuman

/SiteCollectionImages/makluman/kemasukan1718.jpg

SESI KEMASUKAN 2017/2018

Keterangan kemasukan terkini
...Selanjutnya
Seterusnya

BERITA

Berita 1

SEMINAR KEFAHAMAN AKIDAH 25 – 26 APRIL

​BANDAR SERI BEGAWAN, 18 April – Pusat Pengkajian Kefahaman Ahli Sunnah Waljamaah dan Fakulti Usuluddin, Kolej Universit ... Selanjutnya

Berita 2

PENTINGNYA GAYA HIDUP SIHAT

BANDAR SERI BEGAWAN, Rabu, 11 April. - Simposium Kebangsaan Pendidikan Sains Kesihatan 2018 : Bergerak Sihat Bersama Islam sempena Hari Kesihatan Sedunia 2018 diadakan di ... Selanjutnya

Berita 3

JAGA KESIHATAN SECARA HOLISTIK

​BANDAR SERI BEGAWAN, Rabu, 11 April. - Menjaga diri dan agama serta memelihara diri daripada sebarang perkara yang boleh membahayakan dan memudaratkan adalah amat pen ... Selanjutnya

HITUNGAN HARI

1

Hari Lagi
MAJLIS PENUTUPAN SEMINAR KEFAHAMAN AQIDAH & PEMIKIRAN SEMASA 2018 @ DEWAN TARBIYAH, 2 PTG - PPKASWJ & F.USUL
26/4/2018

KEAHLIAN

MEMORANDUM PERSEFAHAMAN (MoU) / MEMORANDUM PERJANJIAN (MoA)

http://kupu-poc.egc.gov.bn/SiteCollectionImages/mou/mou_batusangkar.png
http://kupu-poc.egc.gov.bn/SiteCollectionImages/mou/mou_bukittinggi.png
http://kupu-poc.egc.gov.bn/SiteCollectionImages/mou/mou_kdh.png