Skip Ribbon Commands
Skip to main content

PETIKAN TITAH PENUBUHAN


​"...Oleh itu bersukut dengan tahun baru Hijrah 1428 ini, Beta dengan amat sukacita mengumumkan bahawa Maktab Perguruan Ugama Seri Begawan akan ditingkatkan tarafnya menjadi Kolej Universiti Perguruan. Ia akan dikenali dengan nama 'Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan'. Kolej Universiti ini nanti, dihasratkan, bagi mengeluarkan diploma dan ijazah."


Petikan Titah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam sempena menyambut Tahun Baru Hijrah 1428.

PANDANGAN GRADUAN


Dayang Syafiqah binti Haji Amzah Diploma Tertinggi Perguruan Ugama (Syariah) - Alhamdulillah, sepanjang menuntut lebih kurang 3 tahun di KUPU SB terdapat banyak pengalaman yang diperolehi dan pelbagai ilmu yang dipelajari, ianya memberikan kesedaran kepada saya bahawa ilmu Allah SWT itu sangat luas. Dan hendaklah ilmu itu dimanfaatkan sebaik m... Selanjutnya
Seterusnya

WAKTU SEMBAHYANG


                                                                           

Jadual waktu sembahyang bagi
Negara Brunei Darussalam

MAKLUMAN

Pengumuman

http://www.kupu-sb.edu.bn/SiteCollectionImages/makluman/makluman%20website%202023.png

PERMOHONAN KEMASUKAN BAGI SESI AKADEMIK 2023/2024

​Permohonan kemasukan bagi melanjutkan pengajian di Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan (KUPU SB) akan mula dibukakan mulai 20 Februari hingga 12 Mac...Selanjutnya

Seterusnya

BERITA

Berita 1

JADIKAN TERAPI KETUHANAN SEBAGAI RAWATAN UTAMA

BERAKAS, Sabtu, 18 Mac. - Mufti Kerajaan, Yang Berhormat Pehin Datu Seri Maharaja Dato Paduka Seri Setia (Dr.) Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Juned menekankan bahawa terapi k ... Selanjutnya

Berita 2

KESIHATAN MENTAL BERKAIT RAPAT DENGAN ASPEK KESEJAHTERAAN SESEORANG

​BERAKAS, Sabtu, 18 Mac. - Kesihatan mental merupakan aspek penting dalam mewujudkan kesihatan diri seseorang secara menyeluruh. ... Selanjutnya

Berita 3

SEMINAR SERANTAU KESIHATAN MENTAL 2023 BUKA TIRAI

​BERAKAS, Sabtu, 18 Mac. - Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan (KUPU SB) dengan kerjasama Kementerian Kesihatan melalui Pusat Promosi Kesihatan (PPK) dan Kementerian ... Selanjutnya

HITUNGAN HARI

9

Hari Lagi
* Memperingati Nuzul Al-Quran- Sabtu, 17 Ramadhan 1444H
8/4/2023

23

Hari Lagi
* Hari Raya Aidil Fitri - Sabtu, 1 Syawal 1444H (tertakluk pada penglihatan anak bulan)
22/4/2023

62

Hari Lagi
Hari Ulang Tahun Angkatan Bersenjata Diraja Brunei - Rabu, 11 Zulkaedah 1444H
31/5/2023

91

Hari Lagi
* Hari Raya Aidil Adha - Khamis, 10 Zulhijjah 1444H
29/6/2023

KEAHLIAN

MEMORANDUM PERSEFAHAMAN (MoU) / MEMORANDUM PERJANJIAN (MoA)

http://kupu-poc.egc.gov.bn/SiteCollectionImages/mou/mou_batusangkar.png
http://kupu-poc.egc.gov.bn/SiteCollectionImages/mou/mou_bukittinggi.png
http://kupu-poc.egc.gov.bn/SiteCollectionImages/mou/mou_kdh.png