Skip Ribbon Commands
Skip to main content

PETIKAN TITAH PENUBUHAN


​"...Oleh itu bersukut dengan tahun baru Hijrah 1428 ini, Beta dengan amat sukacita mengumumkan bahawa Maktab Perguruan Ugama Seri Begawan akan ditingkatkan tarafnya menjadi Kolej Universiti Perguruan. Ia akan dikenali dengan nama 'Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan'. Kolej Universiti ini nanti, dihasratkan, bagi mengeluarkan diploma dan ijazah."


Petikan Titah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam sempena menyambut Tahun Baru Hijrah 1428.

PANDANGAN GRADUAN


Dayang Nani Jarinah binti Haji Jahari Diploma Perguruan Ugama Lepasan Ijazah (Umum) - Antara elemen penting bagi seorang pelajar ialah pengurusan masa dan sokongan yang berterusan serta kerjasama yang baik dari pelbagai pihak.... Selanjutnya
Seterusnya

WAKTU SEMBAHYANG


                                                                           

Jadual waktu sembahyang bagi
Negara Brunei Darussalam

MAKLUMAN

Pengumuman

SENARAI NAMA PEMOHON YANG DITAWARKAN BAGI MENGIKUTI PROGRAM PENGAJIAN SESI 2018/2019

BERIKUT DISENARAIKAN NAMA-NAMA PEMOHON YANG DI TAWARKAN UNTUK MENGIKUTI PROGRAM PENGAJIAN KE KOLEJ UNIVERSITI PERGURUAN UGAMA SERI BEGAWAN SESI 2018/2019M BAGI PROGRAM-PROGRAM BERIKUT:

  1. PROGRAM DOKTOR FALSAFAH PERGURUAN UGAMASelanjutnya
Seterusnya

BERITA

Berita 1

UNIDA GONTOR, INDONESIA TERTARIK ALIRAN BAHASA ARAB KUPU SB

BANDAR SERI BEGAWAN, Selasa, 9 Oktober. - Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan (KUPU SB) menerima kunjungan seramai 28 pelajar dan dua pensyarah dari Program Pengajar ... Selanjutnya

Berita 2

KUKUHKAN KERJASAMA BIDANG PENDIDIKAN GURU

BANDAR SERI BEGAWAN, Rabu, 3 Oktober. - Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan (KUPU SB) mengadakan Makan Malam Apresiasi bagi mengalu-alukan kehadiran rombongan Mesyua ... Selanjutnya

Berita 3

KUPU SB SELENGGARA SESI BICARA PENDIDIKAN SERANTAU

BANDAR SERI BEGAWAN, Rabu, 3 Oktober. - Bagi memeriahkan lagi Sambutan Hari Guru Ke-28 yang diraikan pada 23 September lalu, Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan (KUP ... Selanjutnya

HITUNGAN HARI

2

Hari Lagi
Majlis Kesyukuran Tamat Pengajian Sempena Konvokesyen Kali Kelapan KUPU SB - dikendalikan oleh Bahagian HEP
20/10/2018

18

Hari Lagi
Majlis Konvokesyen Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan Ke-8
5/11/2018

33

Hari Lagi
Maulud Nabi Muhammad Sallallahu 'Alaihi Wassalam - 12 Rabiulawal 1440H
20/11/2018

75

Hari Lagi
Awal Tahun Masihi 2019
1/1/2019

KEAHLIAN

MEMORANDUM PERSEFAHAMAN (MoU) / MEMORANDUM PERJANJIAN (MoA)

http://kupu-poc.egc.gov.bn/SiteCollectionImages/mou/mou_batusangkar.png
http://kupu-poc.egc.gov.bn/SiteCollectionImages/mou/mou_bukittinggi.png
http://kupu-poc.egc.gov.bn/SiteCollectionImages/mou/mou_kdh.png