Skip Ribbon Commands
Skip to main content

PETIKAN TITAH PENUBUHAN


​"...Oleh itu bersukut dengan tahun baru Hijrah 1428 ini, Beta dengan amat sukacita mengumumkan bahawa Maktab Perguruan Ugama Seri Begawan akan ditingkatkan tarafnya menjadi Kolej Universiti Perguruan. Ia akan dikenali dengan nama 'Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan'. Kolej Universiti ini nanti, dihasratkan, bagi mengeluarkan diploma dan ijazah."


Petikan Titah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam sempena menyambut Tahun Baru Hijrah 1428.

PANDANGAN GRADUAN


Dayang Nurazimah binti Haji Hamidi / Haji Hashim Sarjana Penguruan Ugama (Kurikulum) - Sistem pembelajarannya yang fleksibel serta pensyarah-pensyarah yang berdedikasi telah banyak membantu saya untuk meraih kejayaan serta merealisasikan cita-cita dan impian untuk mendapat segulung ijazah.... Selanjutnya
Seterusnya

WAKTU SEMBAHYANG


                                                                           

Jadual waktu sembahyang bagi
Negara Brunei Darussalam

MAKLUMAN

Pengumuman

http://www.kupu-sb.edu.bn/SiteCollectionImages/makluman/bckdrp_iklan4.jpg

IKLAN JAWATAN KOSONG

Iklan jawatan kosong menurut Peraturan 38(A) bagi jawatan Bendahari di Kolej...Selanjutnya

Seterusnya

BERITA

Berita 1

KEBAJIKAN, KESEJAHTERAAN KUPU SB JADI TUMPUAN

BANDAR SERI BEGAWAN, Rabu, 22 Januari. ... Selanjutnya

Berita 2

KUPU SB WADAH DALAM PELBAGAI BIDANG

... Selanjutnya

Berita 3

MEMPERKUKUH ALIRAN AHLI SUNNAH WALJAMAAH

... Selanjutnya

HITUNGAN HARI

25

Hari Lagi
Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam ke-36
23/2/2020

53

Hari Lagi
Isra' Dan Mi'raj 1441H
22/3/2020

86

Hari Lagi
Menyambut Awal Ramadhan 1441H
24/4/2020

102

Hari Lagi
Memperingati Nuzul Al-Quran 1441H
10/5/2020

KEAHLIAN

MEMORANDUM PERSEFAHAMAN (MoU) / MEMORANDUM PERJANJIAN (MoA)

http://kupu-poc.egc.gov.bn/SiteCollectionImages/mou/mou_batusangkar.png
http://kupu-poc.egc.gov.bn/SiteCollectionImages/mou/mou_bukittinggi.png
http://kupu-poc.egc.gov.bn/SiteCollectionImages/mou/mou_kdh.png