Skip Ribbon Commands
Skip to main content

PETIKAN TITAH PENUBUHAN


​"...Oleh itu bersukut dengan tahun baru Hijrah 1428 ini, Beta dengan amat sukacita mengumumkan bahawa Maktab Perguruan Ugama Seri Begawan akan ditingkatkan tarafnya menjadi Kolej Universiti Perguruan. Ia akan dikenali dengan nama 'Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan'. Kolej Universiti ini nanti, dihasratkan, bagi mengeluarkan diploma dan ijazah."


Petikan Titah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam sempena menyambut Tahun Baru Hijrah 1428.

PANDANGAN GRADUAN


Pengiran Abd Rahman bin Pengiran Haji Ahmad Sarjana Muda Perguruan Ugama (Usuluddin) - Tidak ada perkataan ‘terlambat’ dalam menuntut dan menimba ilmu. Ungkapan inilah yang menjadi motivasi dan inspirasi dalam diri saya selaku mahasiswa latihan dalam perkhidmatan dan juga sebagai seorang suami dan bapa kepada 4 orang anak. Sepanjang pengajian say... Selanjutnya
Seterusnya

WAKTU SEMBAHYANG


                                                                           

Jadual waktu sembahyang bagi
Negara Brunei Darussalam

MAKLUMAN

Pengumuman

http://www.kupu-sb.edu.bn/SiteCollectionImages/makluman/bckdrp_iklan4.jpg

JAWATAN KOSONG YANG DI TAWARKAN DI KOLEJ UNIVERSITI PERGURUAN UGAMA SERI BEGAWAN

Sila klik pada nama jawatan yang berkenaan di bawah ini ​bagi keterangan lebih lanjut...Selanjutnya

Seterusnya

BERITA

Berita 1

PEMENANG PERARAKAN MAULUD NABI TERIMA HADIAH

BANDAR SERI BEGAWAN, Khamis, 29 November. - Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan (KUPU SB) diumumkan sebag ... Selanjutnya

Berita 2

KONFERENSI ANTARABANGSA PENDIDIKAN KEUSAHAWANAN DAN KEWANGAN ISLAM 2018, KUPU SB DIRASMIKAN

BANDAR SERI BEGAWAN, Selasa, 13 November. - Keusahawanan dan Kewangan Islam adalah dua bidang terpenting dalam ekon ... Selanjutnya

Berita 3

KUPU SB METERAI TUJUH MOU

BANDAR SERI BEGAWAN, Isnin, 5 November. - Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan (KUPU SB) telah menandatangani Memorandum Persefahaman (MoU) bers ... Selanjutnya

KEAHLIAN

MEMORANDUM PERSEFAHAMAN (MoU) / MEMORANDUM PERJANJIAN (MoA)

http://kupu-poc.egc.gov.bn/SiteCollectionImages/mou/mou_batusangkar.png
http://kupu-poc.egc.gov.bn/SiteCollectionImages/mou/mou_bukittinggi.png
http://kupu-poc.egc.gov.bn/SiteCollectionImages/mou/mou_kdh.png