Skip Ribbon Commands
Skip to main content

PETIKAN TITAH PENUBUHAN


​"...Oleh itu bersukut dengan tahun baru Hijrah 1428 ini, Beta dengan amat sukacita mengumumkan bahawa Maktab Perguruan Ugama Seri Begawan akan ditingkatkan tarafnya menjadi Kolej Universiti Perguruan. Ia akan dikenali dengan nama 'Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan'. Kolej Universiti ini nanti, dihasratkan, bagi mengeluarkan diploma dan ijazah."


Petikan Titah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam sempena menyambut Tahun Baru Hijrah 1428.

PROGRAM PENGAJIAN

Exception from HRESULT: 0x80131904

Correlation ID:fc11f5a0-953b-90d1-0b97-b760ef6b914f
Seterusnya

PANDANGAN GRADUAN


Dayang Rosmawati binti Haji Jumat Sarjana Muda Perguruan Ugama (Syariah) - Pengalaman sepanjang pengajian di KUPU SB lebih kurang selama empat tahun dan merupakan pelajar yang sudah mendirikan rumah tangga serta mempunyai anak, menjadikan saya seorang yang tabah dan berazam untuk menamatkan pengajian walaupun menempuhi pelbagai cabaran. Ia mendis... Selanjutnya
Seterusnya

WAKTU SEMBAHYANG


                                                                           

Jadual waktu sembahyang bagi
Negara Brunei Darussalam

MAKLUMAN

Pengumuman

http://www.kupu-sb.edu.bn/SiteCollectionImages/makluman/makluman%20website%202023.png

PERMOHONAN KEMASUKAN BAGI SESI AKADEMIK 2023/2024

​Permohonan kemasukan bagi melanjutkan pengajian di Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan (KUPU SB) akan mula dibukakan mulai 20 Februari hingga 12 Mac...Selanjutnya

Seterusnya

BERITA

Berita 1

21 KADET TENTERA KUPU SB NAIK PANGKAT

BANDAR SERI BEGAWAN, 14 NOV – Seramai 21 orang ahli Kadet Tentera Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan (KUPU SB) telah dinaikkan pangkat pada acara kenaikan pangkat P ... Selanjutnya

Berita 2

RUMAH MERAH PEMENANG SUKAN TAHUNAN KUPU SB

​BANDAR SERI BEGAWAN, 12 NOV – Rumah Merah dinobatkan sebagai juara keseluruhan acara sukan tahunan Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan (KUPU SB) bagi tahun 2023 yan ... Selanjutnya

Berita 3

FAHAMI AJARAN AHLI SUNNAH WALJAMAAH DALAM KEHIDUPAN SEHARIAN

​BANDAR SERI BEGAWAN, Rabu, 1 November. - Dalam memupuk kesedaran tentang kepentingan berpegang kepada aliran Ahli Sunnah Waljamaah dan memahaminya serta mengamalkan ajarannya ... Selanjutnya

KEAHLIAN

MEMORANDUM PERSEFAHAMAN (MoU) / MEMORANDUM PERJANJIAN (MoA)

http://kupu-poc.egc.gov.bn/SiteCollectionImages/mou/mou_batusangkar.png
http://kupu-poc.egc.gov.bn/SiteCollectionImages/mou/mou_bukittinggi.png
http://kupu-poc.egc.gov.bn/SiteCollectionImages/mou/mou_kdh.png