Skip Ribbon Commands
Skip to main content

PETIKAN TITAH PENUBUHAN


​"...Oleh itu bersukut dengan tahun baru Hijrah 1428 ini, Beta dengan amat sukacita mengumumkan bahawa Maktab Perguruan Ugama Seri Begawan akan ditingkatkan tarafnya menjadi Kolej Universiti Perguruan. Ia akan dikenali dengan nama 'Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan'. Kolej Universiti ini nanti, dihasratkan, bagi mengeluarkan diploma dan ijazah."


Petikan Titah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam sempena menyambut Tahun Baru Hijrah 1428.

PANDANGAN GRADUAN


Pengiran Abd Rahman bin Pengiran Haji Ahmad Sarjana Muda Perguruan Ugama (Usuluddin) - Tidak ada perkataan ‘terlambat’ dalam menuntut dan menimba ilmu. Ungkapan inilah yang menjadi motivasi dan inspirasi dalam diri saya selaku mahasiswa latihan dalam perkhidmatan dan juga sebagai seorang suami dan bapa kepada 4 orang anak. Sepanjang pengajian say... Selanjutnya
Seterusnya

WAKTU SEMBAHYANG


                                                                           

Jadual waktu sembahyang bagi
Negara Brunei Darussalam

MAKLUMAN

Pengumuman

KEPUTUSAN PEPERIKSAAN/PENILAIAN AKHIR SEMESTER II SESI 2018/2019

...Selanjutnya
Seterusnya

BERITA

Berita 1

SEMINAR KUKUHKAN KEFAHAMAN AKIDAH UMAT ISLAM

BANDAR SERI BEGAWAN, Khamis, 15 Ogos. - Seminar Kefahaman Aqidah dan Pemikiran Semasa 2019 (SEKAPES), Kolej Universiti Perguruan Uga ... Selanjutnya

Berita 2

CONTOHI CIRI KEPIMPINAN MENURUT ISLAM

BANDAR SERI BEGAWAN, Khamis, 1 Ogos. - Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan (KUPU SB) setentunya memerlukan pendidik yang profesional dan berkepimpin ... Selanjutnya

Berita 3

KEM MOTIVASI TEKANKAN ENAM ASPEK UTAMA

BANDAR SERI BEGAWAN, Isnin, 29 Julai. - Penghayatan nilai-nilai Islam, pengurusan organisasi, pengurusan kewangan, ... Selanjutnya

HITUNGAN HARI

14

Hari Lagi
Awal Tahun Hijrah - 1 Muharram 1441H
1/9/2019

83

Hari Lagi
Maulud Nabi Muhammad Sallallahu 'Alaihi Wasallam - 12 Rabiulawal 1441H
9/11/2019

KEAHLIAN

MEMORANDUM PERSEFAHAMAN (MoU) / MEMORANDUM PERJANJIAN (MoA)

http://kupu-poc.egc.gov.bn/SiteCollectionImages/mou/mou_batusangkar.png
http://kupu-poc.egc.gov.bn/SiteCollectionImages/mou/mou_bukittinggi.png
http://kupu-poc.egc.gov.bn/SiteCollectionImages/mou/mou_kdh.png