Skip Ribbon Commands
Skip to main content

PETIKAN TITAH PENUBUHAN


​"...Oleh itu bersukut dengan tahun baru Hijrah 1428 ini, Beta dengan amat sukacita mengumumkan bahawa Maktab Perguruan Ugama Seri Begawan akan ditingkatkan tarafnya menjadi Kolej Universiti Perguruan. Ia akan dikenali dengan nama 'Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan'. Kolej Universiti ini nanti, dihasratkan, bagi mengeluarkan diploma dan ijazah."


Petikan Titah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam sempena menyambut Tahun Baru Hijrah 1428.

PANDANGAN GRADUAN


Pengiran Abd Rahman bin Pengiran Haji Ahmad Sarjana Muda Perguruan Ugama (Usuluddin) - Tidak ada perkataan ‘terlambat’ dalam menuntut dan menimba ilmu. Ungkapan inilah yang menjadi motivasi dan inspirasi dalam diri saya selaku mahasiswa latihan dalam perkhidmatan dan juga sebagai seorang suami dan bapa kepada 4 orang anak. Sepanjang pengajian say... Selanjutnya
Seterusnya

WAKTU SEMBAHYANG


                                                                           

Jadual waktu sembahyang bagi
Negara Brunei Darussalam

MAKLUMAN

Pengumuman

http://www.kupu-sb.edu.bn/SiteCollectionImages/makluman/bckdrp_iklan4.jpg

IKLAN JAWATAN KOSONG 2021

Sila klik pada nama jawatan dibawah untuk keterangan lebih lanjut mengenai syarat-syarat kelayakan bagi jawatan tersebut.

Selanjutnya

Seterusnya

BERITA

Berita 1

MU'TAMAR ANTARABANGSA FIQH AL-USRAH, 9 JUN

BANDAR SERI BEGAWAN, Sabtu, 5 Jun. - Ibu bapa merupakan ahli keluarga yang berperanan penting dalam mewujudkan keluarga sakinah dan mawaddah warahmah. ... Selanjutnya

Berita 2

PERKASA, MARTABATKAN KEDUDUKAN ZAKAT

BANDAR SERI BEGAWAN, Khamis, 3 Jun. - Persidangan Antarabangsa Pendidikan Fiqh Al-Zakat anjuran bersama Kolej Universiti Perguruan U ... Selanjutnya

Berita 3

MAJLIS PENUTUP TADARUS AL-QURAN KUPU SB

BANDAR SERI BEGAWAN, Isnin, 10 Mei. - Sesuai dengan keberkatan Ramadan meskipun hampir menutup tirainya dalam beberapa hari sahaja l ... Selanjutnya

HITUNGAN HARI

30

Hari Lagi
Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam Ke-75
15/7/2021

56

Hari Lagi
Awal Tahun Hijrah - 1 Muharram 1443H
10/8/2021

126

Hari Lagi
Maulud Nabi Muhammad Sallallahu 'Alaihi Wassalam - 12 Rabiulawal 1443H
19/10/2021

KEAHLIAN

MEMORANDUM PERSEFAHAMAN (MoU) / MEMORANDUM PERJANJIAN (MoA)

http://kupu-poc.egc.gov.bn/SiteCollectionImages/mou/mou_batusangkar.png
http://kupu-poc.egc.gov.bn/SiteCollectionImages/mou/mou_bukittinggi.png
http://kupu-poc.egc.gov.bn/SiteCollectionImages/mou/mou_kdh.png