Skip Ribbon Commands
Skip to main content

PETIKAN TITAH PENUBUHAN


​"...Oleh itu bersukut dengan tahun baru Hijrah 1428 ini, Beta dengan amat sukacita mengumumkan bahawa Maktab Perguruan Ugama Seri Begawan akan ditingkatkan tarafnya menjadi Kolej Universiti Perguruan. Ia akan dikenali dengan nama 'Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan'. Kolej Universiti ini nanti, dihasratkan, bagi mengeluarkan diploma dan ijazah."


Petikan Titah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar 'Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien, Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam sempena menyambut Tahun Baru Hijrah 1428.

PANDANGAN GRADUAN


Dayang Nani Jarinah binti Haji Jahari Diploma Perguruan Ugama Lepasan Ijazah (Umum) - Antara elemen penting bagi seorang pelajar ialah pengurusan masa dan sokongan yang berterusan serta kerjasama yang baik dari pelbagai pihak.... Selanjutnya
Seterusnya

WAKTU SEMBAHYANG


                                                                           

Jadual waktu sembahyang bagi
Negara Brunei Darussalam

MAKLUMAN

Pengumuman

KEPUTUSAN PEPERIKSAAN/PENILAIAN AKHIR SEMESTER II SESI 2018/2019

...Selanjutnya
Seterusnya

BERITA

Berita 1

PENGHARGAAN KUPU SB BAGI PELAJAR CEMERLANG

BANDAR SERI BEGAWAN, Selasa, 15 Oktober. - Seramai 17 pelajar cemerlang Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan (KUPU SB) mene ... Selanjutnya

Berita 2

259 GRADUAN KUPU SB DIRAIKAN

BANDAR SERI BEGAWAN, Selasa, 15 Oktober. - Sebagai sebuah Institusi Pengajian Tinggi Perguruan Ugama di Negara Brunei Darussalam ... Selanjutnya

Berita 3

PENDIDIKAN PELABURAN SEPANJANG HAYAT

BERAKAS, Selasa, 15 Oktober. - Guru adalah penyampai pendidikan, sementara pendidikan pula adalah aset terpenting dalam pembangunan ... Selanjutnya

HITUNGAN HARI

5

Hari Lagi
Majlis Expo Pameran dan Jualan Buku Terbitan KUPU SB ~ 28-29 Okt 2019
28/10/2019

12

Hari Lagi
6th University-Community Engagement Conference UCEC 2019 ~ 4-5 Nov 2019
4/11/2019

17

Hari Lagi
Maulud Nabi Muhammad Sallallahu 'Alaihi Wasallam - 12 Rabiulawal 1441H
9/11/2019

19

Hari Lagi
International Conference On Teachers Education (ICOTE 2019) ~ 11-12 Nov 2019
11/11/2019

KEAHLIAN

MEMORANDUM PERSEFAHAMAN (MoU) / MEMORANDUM PERJANJIAN (MoA)

http://kupu-poc.egc.gov.bn/SiteCollectionImages/mou/mou_batusangkar.png
http://kupu-poc.egc.gov.bn/SiteCollectionImages/mou/mou_bukittinggi.png
http://kupu-poc.egc.gov.bn/SiteCollectionImages/mou/mou_kdh.png