Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksSenat

Pengerusi

RA'ES
Dr. Haji Adanan bin Haji Basar
adanan.basar@kupu-sb.edu.bn

Timbalan Pengerusi

TIMBALAN RA'ES
Dr. Abang Haji Hadzmin bin Abang Haji Taha (Pemangku)
hadzmin.taha@kupu-sb.edu.bn

Ahli-ahli

PENOLONG RA'ES 
Datin Dr Hajah Noor Hira binti Haji Noor Kaseh (Pemangku)
hira.kaseh@kupu-sb.edu.bn

BENDAHARI
Awang Mohamed Helmy bin Jumat (Pemangku)
helmy.jumat@kupu-sb.edu.bn

PROFESOR
Profesor Dr Ali Sayed Abdul Hamid Youseff El-Syimi
ali.syimi@kupu-sb.edu.bn


DEKAN FAKULTI USULUDDIN
Dr. Hajah Norashibah binti Haji Awang Besar
norashibah.besar@kupu-sb.edu.bn

DEKAN FAKULTI SYARIAH
Dr. Haji Noralizam bin Haji Aliakbar
noralizam.aliakbar@kupu-sb.edu.bn

DEKAN FAKULTI PENDIDIKAN
Dr. Haji Roslan bin Haji Untong
roslan.untong@kupu-sb.edu.bn

DEKAN PELAJAR
Awang Ali Hardi bin Haji Mohamed
alihardi.mohamed@kupu-sb.edu.bn

PENGARAH PUSAT ILMU TERAS
Dr. Kharhan bin Haji Jait
kharhan.jait@kupu-sb.edu.bn

PENGARAH PUSAT BAHASA 
Pengiran Nurul Majeedah binti Pengiran Haji Hamdan
majeedah.hamdan@kupu-sb.edu.bn

PENGARAH PUSAT PENGAJIAN LEPAS IJAZAH DAN PENYELIDIKAN
Datin Dr Hajah Noor Hira binti Haji Noor Kaseh
hira.kaseh@kupu-sb.edu.bn

PENGARAH PUSAT PENGKAJIAN KEFAHAMAN AHLI SUNNAH WALJAMA'AH

Awang Haji Mohd Azmi bin Haji Omar
azmi.omar@kupu-sb.edu.bn

PENGARAH PUSAT KAJIAN FIQH AL-USRAH
Awang Hilman bin Haji Salim
hilman.salim@kupu-sb.edu.bn

PENGARAH PUSAT PENYELIDIKAN DAN PENGAJIAN JAWI DAN KITAB TURATH
Dr Haji Harapandi Dahri
harapandi.dahri@kupu-sb.edu.bn

KETUA PERPUSTAKAAN


Setiausaha

PENDAFTAR
Awang Adi Rani Soffian bin Abdul Rahman (Pemangku)
pendaftar@kupu-sb.edu.bn


Ahli Atas Jemputan

TIMBALAN DEKAN FAKULTI USULUDDIN
Dr Norasimah binti Haji Omar
norasimah.omar@kupu-sb.edu.bn

TIMBALAN DEKAN FAKULTI SYARIAH
Pengiran Dr Hajah Norwidayawati binti Pengiran Haji Metusin
norwidaya.metusin@kupu-sb.edu.bn

TIMBALAN DEKAN FAKULTI PENDIDIKAN
Dr Hajah Norwati binti Haji Abu Bakar
norwati.bakar@kupu-sb.edu.bn