Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksDiploma

PROGRAM PENGAJIAN

 

• (401) Diploma Pengajian Seni al-Qur'an

• (402) Diploma Pengajian Kitab Turath

• (403) Diploma Pengajian Fiqh Al-Usrah

• (404) Pengajian Jawi Dan Kaligrafi Islam

• (405) Diploma Pengajian Tauhid

• (406) Diploma Pengajian Tafsir dan Hadith

• (407) Diploma Pengajian Fiqh

• (408) Diploma Pengajian Fiqh dan Usul Fiqh

• (409) Diploma Pengurusan dan Pentadbiran Sekolah

 

SYARAT KEMASUKAN

• Memperolehi salah satu kelulusan berikut:

1. Sijil Latihan Perguruan Ugama atau sebanding dengannya.

2. Mana-mana kelayakan yang diiktiraf oleh Senat KUPU SB.

• Lulus dalam ujian kelayakan.

 

Maklumat/syarat tambahan:


• Bagi Diploma Pengajian Tauhid/Tafsir dan hadith/Fiqh/Fiqh dan Usul Fiqh/Pengurusan dan Pentadbiran Sekolah, pemohon hendaklah berkhidmat sebagai Guru Ugama tidak kurang dari tiga (3) tahun.

• Bagi Diploma Pengajian Seni Al-Qur'an:

1. Pemohon akan mengikuti ujian kelayakan yang khusus.

2. Program adalah disasarkan kepada guru-guru, imam-imam dan orang awam yang berumur di antara 18 hingga 45 tahun.

 

BAHASA PENGANTAR

 

Bahasa Melayu

 


TEMPOH PENGAJIAN

Sepenuh masa: 1 tahun (2 semester).NOTA UMUM: Tekan di sini

Permohonan Kemasukan bagi sesi Akademik 2022/2023

dibukakan pada 14 Februari 2022


Klik di sini untuk memohon
Bagi sebarang pertanyaan dan maklumat lanjut sila hubungi:

UNIT KEMASUKAN DAN REKOD PELAJAR
BAHAGIAN HAL EHWAL AKADEMIK

KOLEJ UNIVERSITI PERGURUAN UGAMA SERI BEGAWAN
KM 2, JALAN RAJA ISTERI PENGIRAN ANAK SALEHA,
BANDAR SERI BEGAWAN BA 2111,
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM.
Emel: hea@kupu-sb.edu.bn