Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksDiploma Lepasan Ijazah


PROGRAM PENGAJIAN

 

• (751) Diploma Perguruan Ugama Lepasan Ijazah.

• (752) Diploma Perguruan Ugama Lepasan Ijazah (Pengajaran Bahasa Arab Bagi Penutur Bukan Arab)

 

SYARAT KEMASUKAN

Memperolehi Ijazah Sarjana Muda dalam Pengajian Islam atau yang sebanding dari mana-mana Institusi Pengajian Tinggi yang diiktiraf oleh Senat KUPU SB.

 

BAHASA PENGANTAR

Bahasa pengantar dalam program ini adalah Bahasa Melayu. Sementara Bahasa Arab dan Inggeris akan digunakan bagi mata kursus yang releven.

 

Manakala bagi program Diploma Perguruan Ugama Lepasan Ijazah (Pengajaran Bahasa Arab Bagi Penutur Bukan Arab), bahasa pengantar yang akan digunakan ialah bahasa Arab.

 

TEMPOH PENGAJIAN

• Sepenuh masa: 1 tahun (2 Semester).

• Separuh masa: 1-2 tahun (2-4 Semester).

• Tempoh yang ditetapkan Senat bagi keadaan dan syarat tertentu.


NOTA UMUM: Tekan di sini

Permohonan Kemasukan bagi sesi Akademik 2022/2023

dibukakan pada 14 Februari 2022


Klik di sini untuk memohon


Bagi sebarang pertanyaan dan maklumat lanjut sila hubungi:

UNIT KEMASUKAN DAN REKOD PELAJAR
BAHAGIAN HAL EHWAL AKADEMIK

KOLEJ UNIVERSITI PERGURUAN UGAMA SERI BEGAWAN
KM 2, JALAN RAJA ISTERI PENGIRAN ANAK SALEHA,
BANDAR SERI BEGAWAN BA 2111,
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM.
Emel: hea@kupu-sb.edu.bn