Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksDirektori Kakitangan
Powered By Tech One Solutions - Brunei

Direktori Kakitangan
Foto
  
Jawatan
  
  
  
AlamatPersuratan
  
  
expand NameofJabatan : Bahagian Pemeliharaan Bangunan dan Kawasan ‎(10)
expand NameofJabatan : Fakulti Pendidikan ‎(19)
expand NameofJabatan : Fakulti Syariah ‎(11)
expand NameofJabatan : Fakulti Usuluddin ‎(12)
expand NameofJabatan : Hal Ehwal Akademik ‎(6)
expand NameofJabatan : Hal Ehwal Pelajar ‎(10)
expand NameofJabatan : Kewangan ‎(7)
expand NameofJabatan : Pejabat Antarabangsa dan Perhubungan Awam  ‎(2)
expand NameofJabatan : Pejabat Pendaftar ‎(2)
expand NameofJabatan : Pejabat Ra'es ‎(4)
expand NameofJabatan : Pejabat Timbalan Ra'es ‎(3)
expand NameofJabatan : Pentadbiran ‎(11)
expand NameofJabatan : Perpustakaan ‎(9)
expand NameofJabatan : Pusat Bahasa ‎(8)
expand NameofJabatan : Pusat Ilmu Teras ‎(12)
expand NameofJabatan : Pusat Multimedia dan Teknologi  ‎(7)
expand NameofJabatan : Pusat Penerbitan  ‎(4)
expand NameofJabatan : Pusat Pengajian Fiqh Al-Usrah ‎(1)
expand NameofJabatan : Pusat Pengajian Lepas Ijazah dan Penyelidikan ‎(4)
expand NameofJabatan : Pusat Pengkajian Kefahaman Ahli Sunnah Waljama'ah ‎(2)