Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksPusat Bahasa

​​

PENGENALAN

Pusat Bahasa mula ditubuhkan pada awal bulan Ogos 2007, iaitu sebaik-baik sahaja Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan memulakan program pengajiannya yang pertama. Pusat ini sangat berperanan dalam memberikan pelbagai disiplin ilmu yang berkaitan dengan bidang Bahasa.  


MISI
Memartabatkan kecemerlangan ilmu perguruan ugama melalui penguasaan pelbagai bahasa. 

MATLAMAT

Melahirkan pendidik yang terlatih dan menguasai bidang bahasa agar darjat diketengahkan di peringkat nasional dan antarabangsa.


OBJEKTIF

 • Mengadakan kursus-kursus bahasa.
 • Melaksanakan kajian dan penyelidikan ilmiah.
 • Mengadakan aktiviti-aktiviti bagi tujuan peningkatan, pemantapan dan pemulihan.
 • Menerbitkan bahan-bahan pengajaran dan pembelajaran.
 • Menjalin kerjasama dengan institusi pengajian tinggi di dalam dan luar negara yang berkaitan dengan bidang bahasa.
 • Memberikan khidmat latihan dan kursus di luar kolej universiti.

PROGRAM YANG DITAWARKAN
 

Selain bertanggungjawab menyedia, menawar dan menilai kursus yang berkaitan dengan bahasa, iaitu Bahasa Melayu, Arab dan Inggeris, Pusat Bahasa juga telah menawarkan lima (5) program dalam bidang bahasa Arab iaitu seperti berikut:

 1. Ijazah Doktor Falsafah Perguruan Ugama (Bahasa Arab)
 2. Ijazah Sarjana Perguruan Ugama (Bahasa Arab)
 3. Diploma Perguruan Ugama Lepasan Ijazah (Pengajaran Bahasa Arab bagi Penutur Bukan Arab)
 4. Ijazah Sarjana Muda Perguruan Ugama (Pendidikan Bahasa Arab)
 5. Diploma Tertinggi Perguruan Ugama (Pendidikan Bahasa Arab)

PENTADBIRAN PUSAT

Nurul Azimah binti Abdul Hamid
Pengarah/Penolong Pensyarah
E-mel : azimah.hamid@kupu-sb.edu.bn
No. Tel :  2 236277

Pengiran Amirul Amin bin Pengiran Haji Jamaluddin
Penolong Pendaftar
E-mel :  amirul.jamaluddin@kupu-sb.edu.bn
No. Tel :  2 236277 


STAF AKADEMIK

Dayangku Nurul Majeedah binti Pengiran Haji Hamdan (Cuti belajar)
Penolong Pensyarah
E-mel :  majeedah.hamdan@kupu-sb.edu.bn
No. Tel :  2 236277 

Nurul Atteyia Bahtriyah binti Md Salleh
Penolong Pensyarah
E-mel :  atteyia.salleh@kupu-sb.edu.bn
No. Tel :  2 236277

Norhazimah Nadzirah binti Haji Misli
Penolong Pensyarah
E-mel :  norhazimah.misli@kupu-sb.edu.bn
No. Tel :  2 236277

Roseanita binti Haji Timbang
Pegawai Pelajaran
E-mel :  roseanita.timbang@kupu-sb.edu.bn
No. Tel :  2 236277

​Norain binti Haji Othman
Pegawai Pelajaran Ugama
E-mel :  norain.hjothman@kupu-sb.edu.bn
No. Tel :  2 236277

PERKERANIAN

Zarinah binti Haji Md Salleh
Pengendali Mesin Pengatur Huruf Tingkat III
E-mel :  zarinah.salleh@kupu-sb.edu.bn
No. Tel :  2 236277​E-mel :  pusat.bahasa@kupu-sb.edu.bn