Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksPegawai-Pegawai Utama


RA'ES (PEMANGKU)
Dr. Haji Adanan bin Haji Basar
E-mel   :  adanan.basar@kupu-sb.edu.bnTIMBALAN RA'ES (PEMANGKU) 
& PENOLONG RA'ES
Dr. Abang Hadzmin bin Abang Haji Taha
E-mel   :  hadzmin.taha@kupu-sb.edu.bn


PENDAFTAR (PEMANGKU)
Setiausaha
Pengiran Anak Haji Damit Baharuddin bin Pengiran Anak Safiuddin
E-mel   :  baharuddin.safiuddin@kupu-sb.edu.bn / pendaftar@kupu-sb.edu.bn
BENDAHARI (PEMANGKU) 
Khairul Shaffarani bin Haji Hamidon
E-mel   :  shaffarani.hamidon@kupu-sb.edu.bnDEKAN FAKULTI USULUDDIN
Haji Azmi bin Haji Omar
E-mel   :  azmi.omar@kupu-sb.edu.bnDEKAN FAKULTI SYARIAH
Datin Dr. Hajah Noor Hira bin Haji Noor Kaseh
E-mel   :  hira.kaseh@kupu-sb.edu.bnDEKAN FAKULTI PENDIDIKAN
Prof. Madya Dr. Misnan Jemali
E-mel   :  misnan.jemali@kupu-sb.edu.bnPENGARAH PUSAT ILMU TERAS
Dr. Haji Noralizam bin Haji Aliakbar
E-mel   :  noralizam.aliakbar@kupu-sb.edu.bn
PENGARAH PUSAT BAHASA
Dr. Haji Hambali bin Haji Jaili
E-mel   :  hambali.jaili@kupu-sb.edu.bn

PENGARAH PUSAT PENGAJIAN LEPAS IJAZAH DAN PENYELIDIKAN
Prof. Madya Dr. Norshah bin Saad
E-mel   :  shah.saad@kupu-sb.edu.bn

PENGARAH PUSAT PENGKAJIAN KEFAHAMAN AHLI SUNNAH WAL JAMAAH
Prof. Madya Syamsul Bahri Andi Galigo
E-mel   :  bahri.galigo@kupu-sb.edu.bnPENGARAH PUSAT KAJIAN FIQH AL-USRAH
Hajah Aishah Radhiah @ Rosni binti Haji Gani
E-mel   :  rosni.gani@kupu-sb.edu.bnDEKAN PELAJAR
Haji Md Syahiran bin Haji Md Sofian
E-mel   :  syahiran.sofian@kupu-sb.edu.bn


PENGARAH PUSAT MULTIMEDIA DAN TEKNOLOGI
Adi Rani Soffian bin Abdul Rahman
E-mel   :  adi.rahman@kupu-sb.edu.bn
PENGARAH PEJABAT ANTARABANGSA DAN PERHUBUNGAN AWAM
Muhammad Helmy Baihaqy bin Haji Awang Yusof
E-mel   :  baihaqy.yusof@kupu-sb.edu.bn

KETUA PERPUSTAKAAN