Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksKesihatan Jasmani

PENDAHULUAN

Program Kokurikulum Kesihatan Jasmani telah menyediakan dua jenis kursus dibawah proram ini. Salah satu daripadanya adalah sukan dan kedua adalah seni mempertahankan diri. Kursus Kesihatan Jasmani merupakan asas unsur kesihatan. Tanpa pengetahuan asas kesihatan, pelajar akan mengalami masalah-masalah kesihatan yang mendatang. Oleh itu, dengan menawarkan program ini mungkin boleh mengurangkan masalah-masalah kesihatan pelajar.

 

SASARAN PELAJAR

Kursus ini mensasarkan kepada pelajar yang mengambil Program Kokurikulum Kesihatan Jasmani (Sukan dan Seni Mempertahankan Diri). Di antara pelajar-pelajar yang mengikuti program ini adalah pelajar tahun satu:

  1. Doktor Falsafah (PhD)
  2. Sarjana Perguruan Ugama (SPU)
  3. Sarjana Muda Perguruan Ugama (SMPU)
  4. Diploma Tertinggi Perguruan Ugama (DTPU)

 

KULIAH

Bilangan pelajar setiap sesi kuliah adalah tertakluk kepada bilangan sebuah program yang di tawarkan. Jadual perkuliahan bagi Program Kokurikulum Kesihatan Jasmani adalah setiap hari Rabu petang. Kuliah diadakan di bilik B1.03 bagi sesi pembentangan dan di Dewan Serbaguna bagi kuliah secara praktikal. Kursus ini mengambil masa satu jam. Sepuluh minit diperuntukkan bagi sesi pembentangan teori sukan. Manakala selama lima puluh minit digunakan untuk sesi praktikal di Dewan Serbaguna.

 

KANDUNGAN KURSUS

Kursus ini memfokuskan kepada aktiviti secara teori dan praktikal. Sila rujuk lampiran yang disertakan bagi keterangan selanjutnya. Di dalam aktiviti teori, pelajar akan membentang tentang sukan. Manakala aktiviti praktikal, pelajar akan mempraktikkan kemahiran pengurusan sukan dan kemahiran sukan.

 

PENILAIAN

Pelajar akan dinilai melalui tiga aspek utama. Tiga aspek tersebut termasuk kehadiran, pembentangan teori dan kemahiran pengurusan sukan serta kemahiran sukan secara praktikal. Ketiga- tiga aspek ini mempunyai pecahan markah yang tersendiri seperti di bawah:

 

NoItemMarkah
1Kehadiran 50 %
2Teori20 %
3Praktikal30 %
4Jumlah100 %


DTPU

PROGRAMSEMESTERSUBJEKTAHUN
DTPU1Sukan Umum1
 2Pencak Silat1
 3Pencak Silat2
 4Memanah2
 5Sukan Renang3
 6Sukan Renang3
 7Sukan Berkuda4
 8-4

 

SMPU

PROGRAMSEMESTERSUBJEKTAHUN
SMPU1Sukan Umum1
 2Pencak Silat1
 3Pencak Silat2
 4Memanah2
 5Sukan Renang3
 6Sukan Renang3
 7Sukan Berkuda4
 8-4

 

DPULI

PROGRAMSEMESTERSUBJEKTAHUN
DPULI1Sukan Umum1
 2Pencak Silat1
 3Pencak Silat2
 4Memanah2
 5Sukan Renang3
 6Sukan Renang3
 7Sukan Berkuda4
 8-4

 

SPU

PROGRAMSEMESTERSUBJEKTAHUN
SPU1Sukan Umum1
 2Pencak Silat1
 3Pencak Silat2
 4Memanah2
 5Sukan Renang3
 6Sukan Renang3
 7Sukan Berkuda4
 8-4

 

PHD

PROGRAMSEMESTERSUBJEKTAHUN
PHD1Sukan Umum1
 2Pencak Silat1
 3Pencak Silat2
 4Memanah2
 5Sukan Renang3
 6Sukan Renang3
 7Sukan Berkuda4
 8-4