Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksFakulti Usuluddin

​​​PENGENALAN

Fakulti Usuluddin ditubuhkan pada bulan Ogos 2007, iaitu sebaik-baik sahaja Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan memulakan program pengajiannya yang pertama. Fakulti ini sangat berperanan dalam memberikan pelbagai disiplin ilmu yang berkaitan dengan bidang Usuluddin.

Fakulti ini diketuai oleh seorang Dekan dan dibantu oleh seorang Timbalan Dekan serta mempunyai sepuluh (10) orang tenaga akademik daripada kalangan warga tempatan dan luar negara yang berjawatan Penolong Kanan Profesor, Penolong Profesor, Pensyarah, Penolong Pensyarah dan Pensyarah Sambilan. Fakulti ini juga mempunyai tiga orang staf non-akademik iaitu seorang Penolong Pendaftar (i-Ready), seorang Pegawai Kegiatan (i-Ready) dan Pekerja Sambilan bagi memudahkan sebarang urusan pentadbiran. 


MISI

Memartabatkan ilmu dalam bidang Usuluddin dan perguruan Ugama melalui pengajaran-pembelajaran, latihan, kajian, penyelidikan, perkhidmatan berlandaskan al-Quran dan al-Sunnah.


MATLAMAT

Melahirkan dan membentuk sumber tenaga guru dan pendidik yang bertaqwa, berilmu, berakhlak mulia, berkemahiran untuk membentuk masyarakat dan bangsa menjalankan perintah Allah dan mengamalkan Sunnah Rasullullah Salallahu 'Alaihi Wassallam serta menyebarkan dakwah Islamiyyah ke seluruh alam. Bertanggungjawab dalam menyampaikan dan mengembangkan ilmu Usuluddin dalam pelbagai media, metod, penyelidikan dan pentadbiran. 


OBJEKTIF

  1. Mengadakan program akademik dan latihan perguruan yang berkualiti bagi keperluan ugama, bangsa dan negara.
  2. Melatih, membekal serta membangunkan sumber manusia yang bertakwa, berwibawa, proaktif serta berketrampilan dan bertanggungjawab.
  3. Menghasilkan penyelidikan dan penerbitan yang berkualiti serta bermanfaat bagi kepentingan umat sejagat.


PROGRAM YANG DITAWARKAN

Fakulti Usuluddin bertanggungjawab menyedia, menawar dan menilai program  yang berkaitan dengan bidang Usuluddin. Bahasa pengantarnya ialah bahasa Melayu, kecuali Ijazah Doktor Falsafah dan Sarjana menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa pengantarnya. Empat (4) program yang ditawarkan ialah:

  1. Ijazah Doktor Falsafah Perguruan Ugama (Usuluddin)
  2. Ijazah Sarjana Perguruan Ugama (Usuluddin)
  3. Diploma Pengajian Tauhid
  4. Diploma Pengajian Tafsir dan Hadith.
PENTADBIRAN FAKULTI

Dr. Norashibah binti Haji Awang Besar
Dekan / Penolong Profesor
E-mel : norashibah.besar@kupu-sb.edu.bn
No. Tel :  2 236277 

Dr. Norasimah binti Haji Omar
Timbalan Dekan / Penolong Profesor
E-mel :  norasimah.omar@kupu-sb.edu.bn
No. Tel :  2 236277

Dayang Siti Noormunawwarah binti Mohd Faizol
Penolong Pendaftar (i-Ready)​
E-mel :  munawwarah.faizol@kupusb.edu.bn
No. Tel :  2 236277

Dayang Rashidah binti Mazlan
Pegawai Kegiatan (i-Ready)​
E-mel :  rashidah.mazlan@kupusb.edu.bn
No. Tel :  2 236277


STAF AKADEMIK

Dr. Mikdar Rusdi
Penolong Kanan Profesor
E-mel : mikdar.rusdi@kupu-sb.edu.bn
No. Tel :  2 236277

Dr. Haji Matussein bin Haji Jumat
Penolong Profesor
E-mel: matussien.jumat@kupu-sb.edu.bn
No. Tel :  2 236277

Dayangku Hajah Norafizah binti Pengiran Haji Bungsu
Pensyarah
E-mel : norafizah.bungsu@kupu-sb.edu.bn
No. Tel :  2 236277

Ruziah binti Abdul Karim
Pensyarah
E-mel : ruziah.karim@kupu-sb.edu.bn
No. Tel :  2 236277

Haji Mohd Azmi bin Haji Omar
Penolong Pensyarah
E-mel :  azmi.omar@kupu-sb.edu.bn
No. Tel :  2 236277

Hajah Tiara binti Haji Basman
Penolong Pensyarah
E-mel :  tiara.basman@kupu-sb.edu.bn
No. Tel :  2 236277

Dr. Nirusdi Mata-A
Pensyarah Sambilam (Dalam Talian)​

Dr. Seri Ramizah binti Matussin
Pensyarah Sambilan​
E-mel :  ramizah. matussin@kupusb.edu.bn
No. Tel :  2 236277


PERKERANIAN

Hajah Nurul Afifah binti Awang Haji Aji
Pekerja Sambilan​
E-mel :  afifah.aji@kupusb.edu.bn
No. Tel :  2 236277


E-mel :  fakulti.usuluddin@kupu-sb.edu.bn