Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksFakulti Syariah

​​​​​PENGENALAN

Fakulti Syariah ditubuhkan pada bulan Ogos 2007, iaitu sebaik-baik sahaja Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan memulakan program pengajiannya yang pertama. Fakulti ini sangat berperanan dalam memberikan pelbagai disiplin ilmu yang berkaitan dengan bidang Syariah. Fakulti Syariah diketuai oleh seorang Dekan, yang memimpin 9 orang tenaga akademik berjawatan Penolong Kanan Profesor, Penolong Profesor, Pensyarah dan Penolong Pensyarah. Bagi memudahkan urusan pentadbiran, fakulti ini juga mempunyai seorang penolong pendaftar dan kerani.


OBJEKTIF

 1. Memberikan pendidikan dan pengajian ilmu Syariah Islam kepada siswa dan siswi ke tahap kecemerlangan.
 2. Meningkatkan kefahaman dan penghayatan ilmu melalui pengajaran dan pembelajaran yang berkualiti.
 3. Memantapkan ilmu pengetahuan kepada siswa dan siswi yang menjurus di bidang syariah Islam.


BAHASA PENGANTAR

Fakulti Syariah mengguna pakai Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar di dalam kursus di bawah program Ijazah Doktor Falsafah dan Ijazah Sarjana.

FS juga mengguna pakai Bahasa Melayu dan Bahasa Arab sebagai bahasa pengantar dalam kursus di dalam program Ijazah Sarjana Muda.

Tesis/Disertasi di bawah penyelasaran Fakulti Syariah boleh disampaikan sama ada dalam Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris atau Bahasa Arab


PROGRAM TAWARAN FAKULTI SYARIAH

1) Ijazah Doktor Falsafah Perguruan Ugama (Syariah)

2) Ijazah Sarjana Perguran Ugama (Syariah)

3) Diploma Pengajian Fiqh

4) Diploma Pengajian Fiqh & Usul Fiqh
PENTADBIRAN FAKULTI

Dr. Adibah Husna binti Haji Ismail 
Dekan / Pensyarah
E-mel :  adibah.ismail@kupu-sb.edu.bn
No. Tel :  2 236277 

Dr. Haji Sham bin Haji Amin
Timbalan Dekan / Penolong Profesor
E-mel :  sham.amin@kupu-sb.edu.bn
No. Tel :  2 236277​

Haji Ismail bin Haji Samsu
Penolong Pendaftar / Penolong Pegawai Ugama
E-mel :  ismail.samsu@kupu-sb.edu.bn​
No. Tel :  2 236277


STAF AKADEMIK

Dr. ​Pengiran Hajah Norwidayawati binti Pengiran Haji Metusin
Penolong Profesor
E-mel :  norwidaya.metusin@kupu-sb.edu.bn
No. Tel :  2 236277

  Dr. Haji Noralizam bin Haji Aliakbar
  Penolong Profesor
  E-mel :  noralizam.aliakbar@kupu-sb.edu.bn
  No. Tel :  2 236277

Hj Md Syahiran bin Hj Md Sofian
Penolong Pensyarah
E-mel :  syahiran.sofian@kupu-sb.edu.bn
No. Tel :  2 236277 ​

Azman bin Haji Kassim
Penolong Pensyarah
E-mel :  azman.kassim@kupu-sb.edu.bn
No. Tel :  2 236277 

Hajah Siti Juriah @ Hajah Raneya Fatehah binti Haji Japar (Cuti belajar)
Penolong Pensyarah
E-mel :  raneya.japar@kupu-sb.edu.bn
No. Tel :  2 236277

Hajah Aisyah Radhiah @  Rosni  binti Haji Abdul Gani
Penolong Pensyarah
E-mel :  rosni.gani@kupu-sb.edu.bn
No. Tel :  2 236277 

Waiduri binti Haji Mohammed Ali
Penolong Pensyarah
E-mel :  waiduri.ali@kupu-sb.edu.bn
No. Tel :  2 236277

​PERKERANIANE-mel :  fakulti.syariah@kupu-sb.edu.bn