Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksFakulti Syariah

PENGENALAN

Fakulti Syariah ditubuhkan pada bulan Ogos 2007, iaitu sebaik-baik sahaja Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan memulakan program pengajiannya yang pertama. Fakulti ini sangat berperanan dalam memberikan pelbagai disiplin ilmu yang berkaitan dengan bidang Syariah. Fakulti ini diketuai oleh seorang dekan dan di bawahnya terdiri daripada 11 orang tenaga akademik yang berjawatan profesor, pensyarah dan penolong pensyarah. Bagi memudahkan urusan pentadbiran, fakulti ini juga mempunyai seorang penolong pendaftar dan kerani.


OBJEKTIF

  1. Memberikan pendidikan dan pengajian ilmu Syariah Islam kepada siswa dan siswi ke tahap kecemerlangan.
  2. Meningkatkan kefahaman dan penghayatan ilmu melalui pengajaran dan pembelajaran yang berkualiti.
  3. Memantapkan ilmu pengetahuan kepada siswa dan siswi yang menjurus di bidang syariah Islam.


Fakulti Syariah bertanggungjawab menyedia, menawar dan menilai program  yang berkaitan dengan bidang Syariah. Bahasa pengantarnya ialah bahasa Melayu, kecuali Ijazah Sarjana menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa pengantarnya. Empat program yang ditawarkan ialah:

  1. Ijazah Sarjana Perguruan Ugama (Syariah).
  2. Ijazah Sarjana Muda Perguruan Ugama (Syariah).
  3. Diploma Tertinggi Perguruan Ugama (Syariah).
  4. Diploma Perguruan Ugama (Syariah).PENTADBIRAN FAKULTI

Dr. Haji Noralizam bin Haji Aliakbar
Dekan
E-mel :  noralizam.aliakbar@kupu-sb.edu.bn
No. Tel :  2 236277 

Dr. Pengiran Hajah Norwidayawati binti Pengiran Haji Metusin
Timbalan Dekan
E-mel :  norwidaya.metusin@kupu-sb.edu.bn
No. Tel :  2 236277 ext 423

Siti Musfirah binti Misli
Penolong Pendaftar
E-mel :  musfirah.misli@kupu-sb.edu.bn
No. Tel :  2 236277 


STAF AKADEMIK

Datin Dr. Hajah Noor Hira binti Haji Noor Kaseh
Pensyarah
E-mel :  hira.kaseh@kupu-sb.edu.bn
No. Tel :  2 236277 

Azman bin Haji Kassim
Penolong Pensyarah
E-mel :  azman.kassim@kupu-sb.edu.bn
No. Tel :  2 236277 

Hajah Siti Juriah @ Hajah Raneya Fatehah binti Haji Japar
Penolong Pensyarah
E-mel :  raneya.japar@kupu-sb.edu.bn
No. Tel :  2 236277

Hajah Rosni @ Hajah Aisyah Radhiah binti Haji Abdul Gani
Penolong Pensyarah
E-mel :  rosni.gani@kupu-sb.edu.bn
No. Tel :  2 236277 

Adibah Husna binti Haji Ismail  (cuti belajar)
Penolong Pensyarah
E-mel :  adibah.ismail@kupu-sb.edu.bn
No. Tel :  2 236277 ext 628

Waiduri binti Haji Mohammed Ali
Penolong Pensyarah
E-mel :  waiduri.ali@kupu-sb.edu.bn
No. Tel :  2 236277 ext 641

Haji Md Syahiran bin Haji Md Sofian
Penolong Pensyarah
E-mel :  syahiran.sofian@kupu-sb.edu.bn
No. Tel :  2 236277 


PERKERANIAN

Hajah Norliani binti Haji Mohin
Pekerja Tingkat IV
E-mel :  norliani.mohin@kupu-sb.edu.bn
No. Tel :  2 236277