Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksFakulti Syariah

​PENGENALAN

Fakulti Syariah ditubuhkan pada bulan Ogos 2007, iaitu sebaik-baik sahaja Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan memulakan program pengajiannya yang pertama. Fakulti ini sangat berperanan dalam memberikan pelbagai disiplin ilmu yang berkaitan dengan bidang Syariah. Fakulti Syariah diketuai oleh seorang Dekan, yang memimpin 9 orang tenaga akademik berjawatan Penolong Kanan Profesor, Penolong Profesor, Pensyarah dan Penolong Pensyarah. Bagi memudahkan urusan pentadbiran, fakulti ini juga mempunyai seorang penolong pendaftar dan kerani.


OBJEKTIF

 1. Memberikan pendidikan dan pengajian ilmu Syariah Islam kepada siswa dan siswi ke tahap kecemerlangan.
 2. Meningkatkan kefahaman dan penghayatan ilmu melalui pengajaran dan pembelajaran yang berkualiti.
 3. Memantapkan ilmu pengetahuan kepada siswa dan siswi yang menjurus di bidang syariah Islam.


BAHASA PENGANTAR

Fakulti Syariah mengguna pakai Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar di dalam kursus di bawah program Ijazah Doktor Falsafah dan Ijazah Sarjana.

FS juga mengguna pakai Bahasa Melayu dan Bahasa Arab sebagai bahasa pengantar dalam kursus di dalam program Ijazah Sarjana Muda.

Tesis/Disertasi di bawah penyelasaran Fakulti Syariah boleh disampaikan sama ada dalam Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris atau Bahasa Arab


PROGRAM TAWARAN FAKULTI SYARIAH

1) Ijazah Doktor Falsafah Perguruan Ugama (Syariah)

2) Ijazah Sarjana Perguran Ugama (Syariah)

3) Diploma Pengajian Fiqh

4) Diploma Pengajian Fiqh & Usul Fiqh
PENTADBIRAN FAKULTI

Dr. Haji Noralizam bin Haji Aliakbar
Dekan / Penolong Profesor
E-mel :  noralizam.aliakbar@kupu-sb.edu.bn
No. Tel :  2 236277 

Dr. ​Pengiran Hajah Norwidayawati binti Pengiran Haji Metusin
Timbalan Dekan / Penolong Profesor
E-mel :  norwidaya.metusin@kupu-sb.edu.bn
No. Tel :  2 236277 ext 423

Abdul Hakim bin Dr. Haji Roslan
Pekerja Sambilan
No. Tel :  2 236277​

STAF AKADEMIK

Datin Dr Hajah Noor Hira binti Haji Noor Kaseh
Penolong Kanan Profesor
E-mel :  hira.kaseh@kupu-sb.edu.bn
No. Tel :  2 236277 ​

Azman bin Haji Kassim
Penolong Pensyarah
E-mel :  azman.kassim@kupu-sb.edu.bn
No. Tel :  2 236277 

Hajah Siti Juriah @ Hajah Raneya Fatehah binti Haji Japar (Cuti belajar)
Penolong Pensyarah
E-mel :  raneya.japar@kupu-sb.edu.bn
No. Tel :  2 236277

Hajah Aisyah Radhiah @  Rosni  binti Haji Abdul Gani
Penolong Pensyarah
E-mel :  rosni.gani@kupu-sb.edu.bn
No. Tel :  2 236277 

Waiduri binti Haji Mohammed Ali
Penolong Pensyarah
E-mel :  waiduri.ali@kupu-sb.edu.bn
No. Tel :  2 236277 ext 641

  Haji Md Syahiran bin Haji Md Sofian
  Penolong Pensyarah
  E-mel :  syahiran.sofian@kupu-sb.edu.bn
  No. Tel : 2 236277 

Dr. Adibah Husna binti Haji Ismail 
Penolong Pensyarah
E-mel :  adibah.ismail@kupu-sb.edu.bn
No. Tel :  2 236277 ext 628


PERKERANIAN

Hajah Norliani binti Haji Mohin
Pekerja Tingkat III
E-mel :  norliani.mohin@kupu-sb.edu.bn
No. Tel :  2 236277 


E-mel :  fakulti.syariah@kupu-sb.edu.bn