gototopgototop
Laman Utama Akademik Fakulti/Pusat Pengajian Pusat Bahasa

Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan

www.trporno.net yeniden sizlerle...
 • Cipta Akaun
  *
  *
  *
  *
  *
  Fields marked with an asterisk (*) are required.
 • Cari
xnxxshemale and russian porn

bahasa01

PENGENALAN

Pusat Bahasa mula ditubuhkan pada awal bulan Ogos 2007, iaitu sebaik-baik sahaja Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan memulakan program pengajiannya yang pertama. Pusat ini sangat berperanan dalam memberikan pelbagai disiplin ilmu yang berkaitan dengan bidang Bahasa. 

MISI

Memartabatkan kecemerlangan ilmu perguruan ugama melalui penguasaan pelbagai bahasa.

MATLAMAT

Melahirkan pendidik yang terlatih dan menguasai bidang bahasa agar dapat diketengahkan di peringkat national dan antarabangsa.

OBJEKTIF

 1. Mengadakan kursus-kursus bahasa di semua peringkat pengajian.
 2. Melaksanakan kajian dan penyelidikan ilmiah.
 3. Mengadakan aktiviti-aktiviti bagi tujuan peningkatan, pemantapan dan pemulihan.
 4. Menerbitkan bahan-bahan pengajaran dan pembelajaran.
 5. Menjalin kerjasama dengan institusi pengajian tinggi di dalam dan luar negara yang berkaitan dengan bidang bahasa.
 6. Memberikan khidmat latihan dan kursus di luar kolej universiti.

Pusat Bahasa bertanggungjawab menyedia, menawar dan menilai kursus  yang berkaitan dengan bidang bahasa, iaitu bahasa Melayu, Arab dan Inggeris. Kursus-kursus  yang ditawarkan ialah:

 1. Turuq al-Tadris al-Lughah al-‘Arabiyyah.
 2. Al-Lughah al-‘Arabiyyah.
 3. English Language.
 4. Bahasa Melayu Dalam Pendidikan.


STAF

Timbalan Pengarah

 

Pg Hajah Salmiah Binti Pg Haji Shahbudin, M.A. Pengajian Islam (Bahasa Arab), Universiti Brunei Darussalam; B.A. Al-Lughah Al-'Arabiyyah, University Al-Azhar, Mesir; Diploma Perguruan Lepasan Ijazah, Universiti Brunei Darusalam; Kaedah Pengajaran Bahasa Arab; Arabic Language for Non-Speaker, International Language Institute. Egypt.

E-mel : salmiah.shabudin@kupu-sb.edu.bn


Pensyarah Kanan

 

 

Dr Abdullah Ramzy Ali Abdllatif Ahmed, Ph.D – Applied Linguistic, Leeds University, England, UK; M.A - Applied Linguistics, SOAS, London, England, UK; B.A – Linguistics, Ain Shams University, Cairo, Egypt; High Diploma (Genealogies of Linguistics Modernity) – Linguistics, Wissenschafts Kollegzu Berlin, Berlin, Germany; Diploma in Quranic Studies, Pragmatic Linguistic Trends – Quranic Studies Applied Linguistics, Abteilung Fur Islamisch Geschicte…Munchen, Germany.

E-mel : ramzy.ahmed@kupu-sb.edu.bn

Pensyarah

 

Hjh Falilnesa Hj Mohamed Arfan, M.A – Education: Curriculum Development, Uni. Sussex, United Kingdom; B.A – Malay Studies, Universiti Malaya; Diploma of Education – Malay Language & Civics, Universiti Malaya; Diploma in Teaching English as a Second Language, RELC, Singapore; Diploma in Translation – Mass Media, Dewan Bahasa & Pustaka Malaysia.

E-mel : falilnesa.arfan@kupu-sb.edu.bn


Penolong Pensyarah

 

Hjh Sa’adiah Hj Hussin , Sijil Lanjutan Al-Quran (Tarannum), MPUSB; B.A (Hon) in Primary Education – Pendidikan dalam Bahasa Inggeris, Universiti Brunei Darussalam; Teachers Certificate dalam Bahasa Inggeris, Maktab Perguruan Sultan Hasssanal Bolkiah, Gadong.

E-mel : saadiah.hussin@kupu-sb.edu.bn