Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksIKLAN JAWATAN KOSONG


IKLAN JAWATAN KOSONG
KOLEJ UNIVERSITI PERGURUAN UGAMA SERI BEGAWAN
KEMENTERIAN HAL EHWAL UGAMA
NEGARA BRUNEI DARUSSALAM
JAWATAN
​BAHAGIAN
​TANGGA GAJI
​KEKOSONGAN
BIL. IKLAN
PROFESOR

​III
PT5 ($8,000 EBKhas $8,210) 
atau
PT5A ($9,500 - $9,750 EBKhas $10,000) 
1

KUPU SB/ PJW/05/2022​* Sila klik pada ruang BIL. IKLAN bagi mendapat syarat-syarat kelayakan jawatan tersebut


TATACARA PERMOHONAN

1. Sila klik pada borang permohonan Form P1 dibawah:
 * PERHATIAN: Sila baca arahan dan syarat-syarat lain di bawah dengan teliti.

**  Sila pastikan bahawa setiap jawatan yang dipohonkan hendaklah memenuhi syarat-syarat iklan, dan permohonan yang tidak memenuhi syarat iklan tidak akan dipertimbangkan. 

**  Urus setia berhak menolak permohonan (online) yang tidak diisi dengan lengkap dan yang tidak memuat naik dokumen-dokumen yang diperlukan. 

**  Hanya pemohon-pemohon yang memenuhi syarat-syarat dan yang disenaraipendek sahaja akan dipanggil untuk menjalani sesi ujian bertulis /temuduga. 

**  Pemohon yang sedang berkhidmat dengan Kerajaan Negara Brunei Darussalam hendaklah memohon melalui online dan menghadapkan salinan hardcopy borang permohonan yang dihantar melalui Ketua Jabatan berserta dengan satu SOKONGAN LAPORAN SULIT mengenai pemohon, laporan PRESTASI TIGA (3) TAHUN KEBELAKANGAN dan SATU SALINAN REKOD PERKHIDMATAN YANG LENGKAP dan TERKINI. 

Dalam tempoh dua (2) bulan daripada tarikh awda menduduki ujian bertulis/temuduga jika tidak ada sebarang makluman daripada Pejabat Pendaftar maka permohonan dianggap tidak diperakukan/tidak berjaya.2. Jika ada sebarang pertanyaan bolehlah menghubungi +673 2236277, semasa waktu pejabat atau emel kepada pendaftar@kupu-sb.edu.bn.


Tarikh Buka Permohonan:
12hb Disember 2022


Tarikh Tutup Permohonan:
26hb Disember 2022